logo
 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca

Hem -●- ErgocareBank

Den ergonomiska databanken för vårdarbete

 • Ergonomi har stor betydelse för arbetet inom vård och omsorg i Europa. Det finns en ökande medvetenhet om behovet av praktisk arbetsteknik för att förbättra arbetsförhållanden, att reducera arbetsolycksfall och förbättra arbetsmiljön; praktiska lösningar baserade på sund ergonomi.
 • Dessa metoder ska kontrollera och minska risken för muskulo-skeletala sjukdomar och överbelastningsskador i arbetet med att förflytta och assistera personer, liksom även utgöra stöd för att upprätthålla rörlighet och funktion så länge som möjligt.
 • Ett konsortium av partners från Finland, Grekland, Sverige och Estland har samarbetat med att definiera problem inom vårdens förflyttningsarbete och förekommande arbetsmetoder vid assistans och ADL stöd. De föreslagna lösningarna presenteras i Ergocarebanken.
 • Ergocarebanken presenterar arbetmetoder baserade på riktlinjer för säker patienthantering i utbildningsorganisationer och på arbetsplatser och målgrupperna utgörs av studenter, lärare och vårdarbetare.
 • Ergocarebank projektet finansieras av EU kommissionen via Leonardo da Vinci programmet för livslångt lärande (2013).
 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca