logo
 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca

Hjälpprinciper

Mer information om boken “Patientförflyttning – En skicklig vårdare aktiverar och hjälper” Leena Tamminen-Peter ja Gustav Wickström. 2014. Arbetshälsoinstitutet, Finland.
• Från lyft till förflyttning sid. 58-64
• Utvärdering och dokumentering av patients funktionsförmågä sid. 65-67
• De naturliga rörelsemönstren sid.73-77
• Hjälpprinciper sid. 82-84

Principles that organize the movement when handling loads for understanding the techniques used by handlers in real situations

 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca