logo
 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca

Etusivu -●- ErgocareBank

Ergonomisia ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoon

 • Ergonomian tärkeys sosiaali- ja terveydenhuollossa on tunnistettu hyvin Euroopassa. Yhä enenemässä määrin työpaikoilla tiedostetaan tarve soveltaa ergonomisia ratkaisuja työssä, parantaa työolosuhteita, vähentää työtapaturmia ja parantaa hoitohenkilökunnan työhyvinvointia: Tarvitaan hyvään ergonomiaan perustavia käytännön ratkaisuja.
 • Näiden menetelmien pitää vähentää tuki- ja liikuntaelimistön sairaus- ja tapaturmariskiä kun työskennellään potilaiden kanssa. Menetelmien tulisi myös tukea potilaiden toimintakyvyn ylläpitämistä niin pitkään kuin mahdollista.
 • Partnerit Suomesta, Kreikasta, Ruotsista ja Virosta tekevät yhteistyötä, kun  määrittävät hoito- ja huolenpitotyön menetelmien ongelmia avustettaessa asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa.
 • ErgocareBank portaalista löytyy erilaisia tekniikoita potilaiden turvallisen siirtymisen koulutusmateriaaliksi niin opiskelijoille, opettajille ja sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, ei kuitenkaan kaupalliseen käyttöön
 • ErgocareBank – projekti on saanut tukea Euroopan komissiolta Leonardo da Vinci –ohjelmasta,  Innovaatioiden siirto.
 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca