logo
 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca

Vetenskaplig expertis

Vetenskaplig expertis

Leena Tamminen-Peter, PhD
är sjukgymnast och lärare i vårdvetenskap. Hon har arbetat som forskare vid det finska Arbetsmiljöinstitutet med ergonomi och skadeförebyggande i mer än tre decennier, och har deltagit i flera interventionsstudier inom hälsosektorn och utvecklat undervisningen i ergonomi inom social- och vårdutbildningarna.
Hon har skrivit den finska läroboken , som har också publicerats på svenska “Patientförflyttning – En skicklig vårdare aktiverar och hjälper, och lärarmanualen i patientförflyttning. Hon ingick i den grupp som författade ISOs tekniska rapport 12296 “Manuell hantering av personer i hälso- och sjukvården”. Hennes utbildningsansats för patientförflyttning har publicerats som .
’Ergonomisk förflyttningskunskap kort®’ -schema

Poster
Vetenskaplig expertis

 

 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca