logo

 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca

ErgocareBank -●- Banc de dades ergonòmiques per l’assistència social i sanitària

 • La importància de l’ergonomia en l’àmbit del benestar social i de l’atenció sanitària està ben reconeguda a tota Europa. Cada cop hi ha més consciència sobre la necessitat d’aplicar solucions als llocs de treball amb la finalitat de millorar les condicions laborals, reduir els accidents relacionats amb el treball i millorar el benestar dels treballadors: solucions pràctiques fonamentades en l’ergonomia.
 • Aquests mètodes  haurien de reduir el risc  de patir trastorns musculoesquelètics i també el risc d’accidents quan es treballa amb els clients, així com també ajudar al client a mantenir la seva capacitat funcional el major temps possible..
 • Un consorci de socis a Finlàndia, Grècia, Suècia i Estònia  treballen de manera conjunta per tal de definir els problemes dels mètodes de treball de la infermeria i els que es realitzen quan es dona suport en la realització de les   activitats de la vida diària (AVD). Les solucions que es proposen es recullen en l’ErgocareBank
 • L’ErgocareBank presenta tècniques, d’acord amb les guies del maneig segur del pacient, que són útils tan per als centres educatius com per als centres de treball i els posa a disposició dels estudiants, dels professors i dels professionals.
 • El projecte ErgocareBank està finançat per la Comissió Europea dins el Programa d’aprenentatge permanent  Leonardo da Vinci.

Abreviatures: #ADL #ADLs Activit(y)(ies) of daily living | #ErgocareBank ErgocareBank -project | #EESPHM Economic Ergonomic Safe Patient Handling Movement / Mobility | #EPH Ergonomisches Patienten Handling |    #ESHC Ergonomic Single Handed Care | #ESHSPHM Ergonomic Single Handed Safe Patient Handling Movement / Mobility | #WMSD Work-related Musculoskeletal Disorder | #SHC Single Handed Care |  #EcBSPHM ErgocareBank Safe Patient Handling Movement

 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca