logo
 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca

Tieteellinen asiantuntemus

Tieteellinen asiantuntemus

Filosofian tohtori Leena Tamminen-Peter
on työfysioterapeutti ja sairaanhoidon opettaja. Hän on työskennellyt yli kolme vuosikymmentä erikoistutkijana Työterveyslaitoksella erikoisalanaan ergonomia ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy. Leena on osallistunut useisiin interventiotutkimuksiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla ja kehittänyt ergonomiaopetusta sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa.
Leena on kirjoittanut sekä Potilassiirrot. Taitava avustaja aktivoi ja auttaa -opaskirjan että opettajille suunnatun käsikirjan Potilaan siirtymisen ergonominen avustaminen. Hän on osallistunut kirjoittajaryhmän jäsenenä ISO Technical Report 12296 “Manual handling of people in the health care sector” tekemiseen.
‘Potilassiirtojen Ergonomiakortti®‘ -opintokokonaisuudessa.

Poster
Tieteellinen asiantuntemus

kiteytyy hänen kehittämänsä potilassiirtojen ergonominen lähestymistapa.

 

 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca