logo
 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca

Teaduslikud spetsialistid

Teaduslikud spetsialistid

Dr. Leena Tamminen-Peter, PhD
on füsioterapeut ja õendusteaduste õpetaja. Soome Töötervishoiu Instituudi teadurina on ta tegelnud üle kolmekümne aasta ergonoomia ja ennetusega, osaledes paljudes uurimustes tervishou sektoris, ning
arendanud õppetööd sotsiaalhoolekande ja tervishoiu alases koolituses.
Ta on patsientide käelise abistamise juhendi ja vastava õpetajate käsiraamatu autor. Ta kuulus autorite rühma, mis koostas ISO Tehnilise aruande 12296 „Manual handling of people in the health care sector“ (Inimeste käeline abistamine tervishoiu sektoris). Tema õppekava patsientide käelisest abistamisest tervishoius on avaldatud kui
Ergonoomilise Patsientide Käelise Abistamise Pass ( ‘Ergonomic patient handling card®’ -scheme)

Poster

Teaduslikud spetsialistid

 

 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca