logo
 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca

ειδικών επιστημόνων

ειδικών επιστημόνων

Dr. Leena Tamminen-Peter, PhD
είναι Φυσικοθεραπεύτρια εργονομίας και καθηγήτρια στην επιστήμη της Νοσηλευτικής. Ως εξειδικευμένη ερευνήτρια στο Φινλανδικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας (FIOH) έχει εργαστεί για πάνω από τρεις δεκαετίες στην εργονομία και την πρόληψη τραυματισμών, συμμετέχοντας σε αρκετές μελέτες παρέμβασης στο τομέα της υγείας και έχει δημιουργήσει τη διδασκαλία της εργονομίας στην εκπαίδευση κοινωνικής φροντίδας και φροντίδας υγείας.
Είναι συγγραφέας του Φινλανδικού οδηγού για το χειρισμό ασθενών και του εγχειριδίου διδασκαλίας. Ως μέλος της συγγραφικής ομάδας έχει συνεισφέρει στην τεχνική έκθεση «Χειρωνακτικός χειρισμός ανθρώπων στο τομέα της φροντίδας υγείας».
Το εργονομικό της σχήμα διδασκαλίας στο τομέα της φροντίδας υγείας είναι δημοσιευμένο ως η κάρτα εργονομικού χειρισμού ασθενών,
Ergonomic patient handling card®’ -scheme.

Poster
Ergonomic_patient_handling_card_r_-scheme

 

 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca