logo
 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca

Sitting standing – Από καθιστή θέση σε καθιστή

Sitting standingIf you need subtitles and you do not see in the video play-bar cc to activate them, log in to your google account on your actually used browser, after this YouTube ought to be subtitle viewing enabled.

 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca