logo
 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca

Mål

Ergocarebanken avser:

 • att utveckla en modell för att värdera ergonomiska lösningars lämplighet för kontroll av risker i manuell hantering i hemtjänst och omvårdnad,
 • att definiera en analytisk modell för bedömning av arbetsskaderisk och funktionell kapacitet i de arbetsuppgifter och scenarier som valts för att inledningsvis ingå i Ergocarebanken,
 • att definiera och välja ut det antal arbetsuppgifter och scenarier med manuell hantering av personer som ska bedömas,
 • att styra och rådge samarbetande partners i deras lokala praktiska övningar med de arbetsuppgifter och scenarier som valts för att ingå i Ergocarebanken,
 • att formulera de resultat och råd, inclusive visuella instruktioner, som Ergocarebanken publicerar på Internet.
 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca