logo
 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca

Eesmärgid

Projekti ErgocareBank partnerid:

 • töötavad välja ergonoomiliste käeliste abistamisvõtete otstarbekuse
  hindamismudeli, et hinnata riske koduhoolduses, hooldekodudes ja
  õenduses;
 • töötavad välja projektis ErgocareBank vaadeldavate ülesannete ja
  stsenaariumide tööalase riski ja funktsionaalse võimekuse hindamise
  mudeli;
 • määravad kindlaks ja valivad välja hulga kliendi käelise abistamisega
  seotud ülesandeid ja stsenaariume, mida projekti käigus
  analüüsitakse;
 • juhendavad ja nõustavad koostööpartnereid nende kohalikest
  vajadustest tulenevate ülesannete ja stsenaariumide katsetamisel;
 • formuleerivad tulemused ja soovitused, kaasa arvatud visuaalsed
  juhendid, mis avaldatakse ErgocareBank’i kodulehel.
 • en
 • et
 • fi
 • el
 • sv
 • de
 • it
 • es
 • gl
 • lt
 • ca